Privacyverklaring

Privacyverklaring 

www.vingerreflex.nl is een onderdeel van Niiraja. Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Niiraja, Praagsingel 612, 3404 VN te IJsselstein.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Niiraja in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Niiraja gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten en producten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de Niiraja, haar relaties en haar medewerkers.

Gegevensbeveiliging
Niiraja maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Bezoekersgegevens website
Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt, zoals het aanmelden voor een workshop, downloaden e-boeken, abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Niiraja. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

  • het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen staan van derden;
  • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Niiraja, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
  • het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde Niiraja) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van Niiraja.
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
  • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van Niiraja, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op onze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt tijdens het inloggen. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Partners en andere partijen
De website vingerreflex.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van annemiekecornelisse liggen. Niiraja is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Niiraja u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

Wijzigen
Niiraja heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op niiraja.nl.

Inzage en uitschrijven
U mag Niiraja vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Niiraja verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Niiraja meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek uiteraard deze gegevens direct uit onze CRM en Mailing systemen. U kunt dit melden bij Niiraja.